Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-håndtering og verdikjede for CO2

Regjeringen la i Soria Moria-erklæringen fram en ambisiøs plan for å realisere CO2-håndtering og skape en verdikjede for CO2. Realisering av Regjeringens målsetning krever betydelig satsing gjennom flere år, og at det raskt settes i gang arbeid på flere områder. Regjeringen foreslår at det bevilges 20 millioner kroner i 2006 til oppstart av tidskritiske prosjekter knyttet til CO2-håndtering og verdikjede for CO2. Dette forslaget kommer i tillegg til satsingen på teknologiutvikling gjennom Gassnova og forskning på CO2-håndtering gjennom Forskningsrådet.

Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2-fangst, og bidra til at dette kan gjennomføres økonomisk så snart som mulig. Nødvendig framdrift i forhold til etablering av fangstanlegg for CO2 på Kårstø innen 2009 innebærer at prosjekteringsarbeid for utbyggingen også gis høy prioritet i 2006.