Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Egenandelstak 2 - refusjon av egenbetaling

Egenandelstak 2-ordningen som ble innført i 2003 gir skjerming mot høye utgifter til egenandeler ved følgende tjenester:

  • fysioterapi
  • refusjonsberettiget tannbehandling, med visse unntak
  • opphold ved opptreningsinstitusjoner
  • behandlingsreiser til utlandet (klimareiser).
Utgiftstaket er 3500 kroner for 2005. For å oppnå en bedre skjerming for storbrukere av helsetjenester foreslås taket satt ned til 2500 kroner for 2006. Dette må også sees på bakgrunn av forslag i St.prp. nr. 1 (2005–2006) om å innføre egenandel på 50 kroner per undersøkelse/ behandling, som i dag er gratis, for pasienter som omfattes av diagnoselisten innen fysioterapi.

Merutgiftene anslås til 50 millioner kroner.