Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energiforskning

Regjeringen øker forslaget til bevilgning for 2006 med 15 millioner kroner, fra 462,1 til 477,1 millioner kroner. Økningen skal gå til å styrke forskningsprogrammene RENERGI og Climit med henholdsvis 10 og 5 millioner kroner.