Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Engangsavgift – lastebiler mellom 3,5 og 7,5 tonn

Regjeringen foreslår å innføre engangsavgift på lastebiler med tillatt totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn. Satsen settes til 20 prosent av personbilavgiften. Dette er den samme satsen som varebiler i klasse 2. Varebiler i klasse 2 og mindre lastebiler fyller stort sett de samme behovene, og bør derfor behandles likt avgiftsmessig. Det er også grunn til å tro at den gunstige avgiftsmessige behandlingen av lastebiler fører til at slike kjøretøy benyttes til privat kjøring. Mer enn halvparten av ”lastebilene” mellom 3,5 og 7,5 tonn som blir førstegangsregistrert er store amerikanske firehjulsdrevne biler, og en del av disse blir bygd om for å oppnå en tillatt totalvekt over 3,5 tonn.

For nærmere omtale henvises det til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006, avsnitt 2.4.3