Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Mattilsynet

Spredning av fugleinfluensa i en del asiatiske land og til Europa gir vesentlig merarbeid for Mattilsynet. Det iverksettes økt overvåking av fugleinfluensa. Videre krever situasjonen omfattende internasjonal møtedeltakelse og regelverksutvikling samt styrket arbeid med beredskapsplaner og informasjon.

For å sette Mattilsynet i stand til å møte den krevende situasjonen på en god måte, foreslår Regjeringen at bevilgningen styrkes med 5 millioner kroner.