Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Medieforskning og etterutdanning

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) er det under denne posten foreslått en bevilgning på 2,9 millioner kroner. Forslaget innebærer bortfall av tilskuddet til etterutdanning i pressen ved Institutt for journalistikk og tilskuddet til databasen MedieNorge. Regjeringen mener at det fortsatt er behov for tilskudd til Institutt for journalistikk for å sikre fortsatt kompetanseheving innenfor bransjen, og å opprettholde driften av databasen MedieNorge for å sikre statistikk på medieområdet.

Regjeringen foreslår at bevilgningen økes med 9,4 millioner kroner fordelt på følgende tiltak:

  • Institutt for Journalistikk: 8,3 millioner kroner
  • MedieNorge: 1,1 millioner kroner.