Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift – nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen

Grunnlaget for trekket i drifts- og investeringsbevilgningene er basert på regnskapstall tilbake til 2004, og det knytter seg stor usikkerhet til om ordningen blir budsjettnøytral over tid. Regjeringen foreslår at ordningen ikke blir innført i 2006.

For nærmere omtale henvises det til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006, avsnitt 2.4.2.