Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøvern - opprydningstiltak

Det foreslås en videre styrking av arbeidet med opprydding og kartlegging av miljøgifter samt økt satsing på forbedret vannkvalitet i Vansjø-, Hobøl- og Jærvassdragene. Bevilgningen foreslås økt med 20 millioner kroner til en opptrapping av opprydding i forurenset sjøbunn og forurenset jord i barnehager, skolegårder og lekeplasser, og til å styrke arbeidet med å kartlegge og stanse utslipp av miljøgifter. Satsingen inkluderer 2 millioner kroner til Vansjø, -Hobøl- og Jærvassdragene, som er sterkt overbelastet med næringssalter.