Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Museumsnettverket

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) er det under denne posten foreslått en bevilgning på 511,2 millioner kroner. Bevilgningen dekker ordinært driftstilskudd til vel 100 museer over hele landet. Regjeringen foreslår at bevilgningen økes med 5 millioner kroner til ytterligere stimulering av pågående konsolideringsprosesser.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 10,7 millioner kroner.