Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Unntak fra uttaksbeskatning i forbindelse med jordskjelvkatastrofen i Asia

Regjeringen foreslår et midlertidig unntak fra uttaksbeskatning for gave, i form av varer eller tjenester, fra næringsdrivende til en frivillig organisasjon i forbindelse med jordskjelvkatastrofen i Asia. Det foreslås at unntaket gjøres midlertidig for uttak foretatt i perioden 8. oktober 2005 til 31. desember 2005. Et tilsvarende unntak ble vedtatt i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2005.

For nærmere omtale henvises det til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006, avsnitt 2.3.15 og Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.), kapittel 10.