Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utenriksdepartementets kulturelle satsing

Regjeringen vil øke midlene til Utenriksdepartementets kulturelle satsing i utlandet samt til departementets eget informasjonsarbeid. Med en påplusning på om lag 20 millioner kroner unngås en større reduksjon i virksomheten. Det vil også gjøre det mulig å satse på nye tiltak som blant annet kan profilere Norge i utlandet.

Se egen pressemelding fra Utenriksdepartementet