Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uttransporteringer

Oppdaterte prognoser for antall uttransporteringer fra statlige mottak på utlendingsfeltet er 3 500 i 2006. Dette er en økning på 500 i forhold til tidligere prognoser. Det ble lagt til grunn et for lavt antall uttransporteringer fra statlige mottak i St.prp. nr. 1 (2005-2006). Det foreslås derfor å øke bevilgningen under med 10,9 millioner kroner.