Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Aktivitetshjelpemidler

I Prop. 1 S (2013-2014) foreslo regjeringen Stoltenberg II å innføre en rammestyrt ordning med støtte til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år fra 1. juli 2014. Rammen for ordningen i 2014 er foreslått satt til 25 millioner kroner i 2014 og 50 millioner kroner årlig fra 2015. Regjeringen foreslår å øke rammen for denne ordningen til 55 millioner kroner årlig fra 2014. Dette vil gi flere personer med funksjonsnedsettelser mulighet til å kunne delta i sportsaktiviteter, og vil dermed kunne bidra til økt aktivitet og bedre helse for denne brukergruppen.