Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alkoholfrie drikkevarer

Avgiften på alkoholfrie drikkevarer omfatter drikkevarer som er tilsatt søtstoff. Dette er i tråd med anbefalinger fra helsemyndighetene. Helsedirektoratet og Mattilsynet vil gjennomføre en ny vurdering av helsevirkninger av drikkevarer med tilsatt søtstoff. Vurderingen skal foreligge i januar 2014.

Se også Prop. 1 LS (2013-1014) punkt 7.17.