Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet, kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltakene er rettet dels mot arbeidsledige og dels mot personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltakene kan deles inn i:

  • Avklaring av bistandsbehov
  • Arbeidspraksis
  • Opplæring
  • Oppfølging
  • Lønnstilskudd
  • Varige tiltak
  • Arbeidsrettet rehabilitering

I Prop. 1 S (2013-2014) foreslo regjeringen Stoltenberg II en økning på 1 700 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Regjeringen foreslår en ytterligere økning på 1 000 plasser for denne gruppen.

I Prop. 1 S (2013-2014) forslo regjeringen Stoltenberg II videre en reduksjon på 2 000 plasser for ledige. Regjeringen foreslår en ytterligere reduksjon på 2 000 plasser for ledige i 2014.

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak gir rom for å gjennomføre om lag 69 700 tiltaksplasser i 2014. I tillegg kommer 400 plasser til forsøket med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd. Det legges opp til om lag 57 700 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne og om lag 12 000 plasser for ledige.