Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arveavgift

Regjeringen foreslår å avvikle arveavgiften fra 2014. Det foreslås at arveavgiften fjernes med virkning for gaver som gis og arv etter dødsfall som skjer 1. januar 2014 eller senere.

Samtidig med at arveavgiften avvikles foreslår Regjeringen at det som hovedregel skal gjelde et kontinuitetsprinsipp ved inntektsbeskatningen. Kontinuitet betyr at arving eller gavemottaker overtar arvelaters eller givers inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør, samt andre skatteposisjoner knyttet til det overførte. Det foreslås et unntak for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver kunne ha solgt skattefritt på overføringstidspunktet.

Se også Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) kapittel 5.