Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehager

Regjeringen foreslår å bevilge 69 millioner kroner i 2014 til å bedre de økonomiske vilkårene for de private barnehagene. Minimumstilskuddet for private barnehager er i dag 96 prosent av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig støtte. Regjeringen foreslår å øke minimumstilskuddet til 98 prosent fra 1. august 2014.

Regjeringen foreslår å videreføre satsen for maksimal foreldrebetaling for en barnehageplass på samme reelle nivå som i 2013. Fra 1. januar 2014 fastsettes maksimalprisen til 2 405 kroner per måned og 26 455 kroner per år for en heltidsplass.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner til flere studieplasser i lederutdanningen for styrere i barnehage. Den foreslåtte økningen kommer i tillegg til økningen på 40 millioner kroner til kompetanseheving som den forrige regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2014.

I Gul bok 2014 foreslo Stoltenberg II-regjeringen å bevilge 222 millioner kroner netto til opptrapping til to barnehageopptak i året. Regjeringen foreslår å reversere dette budsjettforslaget, noe som vil gi en netto innsparing på 222 millioner i 2014.