Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnetrygd

Regjeringen foreslår å avvikle finnmarks- og svalbardtillegget i barnetrygden fra 1. januar 2014.

For barnetrygdmottakere bosatt i Finnmark fylke og enkelte kommuner i Nord-Troms utbetales det et særskilt tillegg i barnetrygden. Et tilsvarende tillegg gis for barn på Svalbard med rett til barnetrygd.

Medianinntekten etter skatt for husholdninger med barn i Finnmark ligger over landsgjennomsnittet. Regjeringen mener på denne bakgrunn at tillegget kan fjernes uten store negative fordelingsvirkninger.

Avvikling av finnmarks- og svalbardtillegget anslås å gi en innsparing på 80 millioner kroner i 2014.