Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til tiltak rettet mot å gi barn i barnevernet bedre tilpasset skolegang. Barnevernsbarn har som gruppe langt dårligere skoleresultater enn andre barn og unge. Det å lykkes i utdanningsløpet er en svært viktig faktor for å få et aktivt og deltakende voksenliv.

Stoltenberg II-regjeringen foreslo 15 millioner kroner over rammetilskuddet til kommunene til å erstatte dagens tilsynsførerordning med et mer profesjonalisert og tydelig kommunalt tilsynsansvar med virkning fra 15. juli 2014.

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 15 millioner kroner slik at tiltaket kan iverksettes fra 1. februar. Samlet bevilgning til tiltaket blir da 30 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til foreldreveiledning og andre tiltak som kan styrke omsorgsevnen med 1,5 millioner kroner. Bevilgningen til tiltaket blir til sammen 3,5 millioner kroner.