Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bibliotek

I Prop. 1 S (2013–2014) ble det foreslått 6 millioner kroner i tilskudd til utviklingstiltak i biblioteksektoren. Midlene foreslås nå disponert til utvikling av folkebibliotek.

Regjeringen foreslår videre å avvikle Den kulturelle nistepakken, og at midlene som frigjøres, 4,1 millioner kroner, omdisponeres til satsing på folkebibliotek.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til folkebibliotek med ytterligere 2 millioner kroner, til en samlet økning til utvikling av folkebibliotekene som møteplass og debattarena på 12,1 millioner kroner.