Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bilavgifter

Regjeringen trekker Stoltenberg II-regjeringens forslag om å øke satsene for CO2-utslipp i engangsavgiften. Disse satsene er allerede svært høye, og en ytterligere økning vil blant annet gi økt avgift for en del store familiebiler. Statens inntekter foreslås fortsatt holdt på om lag uendret nivå ved mindre reduksjoner av effektkomponenten enn regjeringen Stoltenberg II foreslo. De øvrige forslagene til endringer i engangsavgiften fra regjeringen Stoltenberg II opprettholdes.

Stoltenberg II-regjeringen foreslo også å redusere omregistreringsavgiften med i gjennomsnitt 12,5 prosent. Det gis særlig store lettelser til en del typiske næringskjøretøy og de fleste tilhengere. Omregistreringsavgiften for tyngre kjøretøy ble foreslått erstattet med en økning av miljødelen i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy.

Regjeringen foreslår at disse forslagene opprettholdes.