Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bolig - gevinstbeskatning

Regjeringen trekker regjeringen Stoltenbergs forslag om å endre reglene om botid i gevinstbeskatningen av bolig.

Se Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) kapittel 1.