Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Boligsparing for ungdom

Regjeringen foreslår å utvide mulighetene for å spare i BSU-ordningen. Forslaget innebærer at grensen for maksimalt årlig innbetalt sparebeløp heves fra 20 000 kroner til 25 000 kroner, samt at taket for samlet innbetalt sparebeløp heves fra 150 000 til 200 000 kroner.

Se også Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) punkt 3.10.