Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bosetting av flyktninger - integreringstilskudd

Regjeringen foreslår å forenkle integreringstilskuddsordningen ved å avvikle skoletilskuddet fra 1. januar 2014. Midlene fra skoletilskuddet brukes til å styrke integreringstilskuddet.

Integreringstilskuddssatsen for barn økes slik at det blir på samme nivå som for voksne. I tillegg foreslås mindre økninger på flere av de andre integreringstilskuddssatsene. Etter dette blir det utbetalt 669 600 kroner over fem år per person til kommuner som bosetter flyktninger. For enslige voksne som bosettes blir det utbetalt 717 600 kroner.

Se nærmere omtale i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) under kap. 821, post 60 Integreringstilskudd.