Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bytteforhold

Bytteforholdet er definert som forholdet mellom vekst i eksportprisene og vekst i importprisene. Norge har det siste tiåret nytt godt av en gunstig utvikling i prisene på de varene vi eksporterer, mens prisene på importerte konsumvarer har falt eller vist svak vekst. Bytteforholdet har derfor bedret seg markert siden årtusenskiftet, selv om fallende priser på flere viktige eksportprodukter har svingt noe siden 2008.