Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

FATCA - opplysningsplikt

Regjeringen opprettholder forslaget fremmet av Stoltenberg II-regjeringen.

Regjeringen Stoltenberg II foreslo å endre ligningsloven for å legge til rette for gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av den amerikanske lovgivningen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Opplysningspliktene som må pålegges finansinstitusjoner, herunder banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva som tilhører amerikanske personer, gjøres videre generelle slik at finansinstitusjonene må gi opplysninger om finansielle aktiva for alle sine kunder.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 16.