Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fag- og yrkesopplæringen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til yrkesfagopplæringen med 114 millioner kroner.

Både offentlig og privat sektor vil i fremtiden ha stort behov for ansatte med fag- og yrkesutdanning. Det er nødvendig å legge til rette for at flere får læreplass og flere tilpassede opplæringstilbud. Regjeringen foreslår derfor 79 millioner kroner til å øke basissatsen til løpende lærekontrakter med 3 500 kroner og gi stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter. I tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen til FYR-prosjektet som gjelder yrkesretting av fellesfag med 16 millioner kroner. Det er nødvendig å skolere lærere slik at de settes i stand til å undervise på en mer praktisk og relevant måte i naturfag, matematikk, norsk og engelsk.