Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fagforeningskontingent - frittstående fagforening

Rett til fradrag for kontingent til fagforening opprettet etter 1. juli 1977 forutsetter blant annet at foreningen er tilknyttet en hovedsammenslutning for arbeidstakere. Finansdepartementet kan gi dispensasjon fra kravet om slik tilknytning. Regjeringen Stoltenberg II foreslo å fjerne denne dispensasjonshjemmelen.

Regjeringen trekker dette forslaget. Videre foreslår regjeringen at vilkåret om at foreninger opprettet etter 1. juli 1977 må stå tilsluttet en hovedsammenslutning, oppheves med virkning fra og med inntektsåret 2013.

Se også Prop. 1 LS Tillegg (2013-2014) punkt 3.7.