Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fagforeningskontingent

Regjeringen trekker regjeringen Stoltenberg IIs forslag om å øke fradraget for fagforeningskontingent fra 3 850 kroner til 4 100 kroner. Fagforeningsfradraget videreføres dermed nominelt.

Se også Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) punkt 3.7.