Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Familievern og samlivstiltak

Stoltenberg II-regjeringen foreslo å øke bevilgningen til behandlingstilbudet til unge voldsutøvere og barn utsatt for vold og seksuelle overgrep med 5,8 millioner kroner. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen ytterligere med 2 millioner kroner, til i alt 7,8 millioner kroner.

Midlene benyttes til et samarbeidsprosjekt med stiftelsen Alternativ til vold for å styrke behandlernes kompetanse på vold og seksuelle overgrep, og til å øke familieverntjenestenes behandlingskapasitet på området.

Regjeringen foreslår også å styrke familieverntjenestenes forebyggende arbeid med 3 millioner kroner. Dette skal bidra til å sikre gode oppvekstvilkår og tidlig innsats tilpasset den enkeltes families behov.

Stoltenberg II-regjeringen foreslo å avvikle ordningen med tilskudd til samlivstiltak. Regjeringen ønsker å opprettholde tilskuddsordningen med de samme mål som i 2013. Regjeringen foreslår derfor å øke kap. 841, post 70 med 4 millioner kroner.