Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fiskerfradrag

Regjeringen trekker Stoltenberg II-regjeringens forslag om å øke øvre grense i fiskerfradraget og se det i sammenheng med økt CO2-avgift på fiske og fangst i nære farvann. Regjeringen foreslår at fiskerfradraget videreføres nominelt i likhet med andre fradrag.

Se også Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) punkt 3.11.