Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Foreldrepenger

Regjeringen vil øke familienes valgfrihet og fleksibilitet. For barn født fra 1. juli 2014, vil hver forelder ha rett til ti uker med foreldrepenger, mens resten av foreldrepengeperioden kan disponeres fritt. Den samlede stønadsperioden er uendret.