Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Føringstilskudd

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til føringstilskudd med 10 millioner kroner, sammenlignet med Stoltenberg II-regjeringens forslag. Av dette omfattes 3 millioner av at tiltakspakken for hvitfisknæringen reverseres – se eget stikkord. Midlene til føring fordeles etter søknad til ulike ordninger som administreres av fiskesalgslagene. Tilskudd til føring av fisk og skalldyr fra mottaksstasjoner til produksjonsanlegg skal prioriteres i 2014. Det vil i mindre grad bli rom for å videreføre tilskudd til øvrige føringsordninger.