Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Formuesskatt

Regjeringen foreslår å redusere den statlige satsen for personlige skattytere og dødsbo med 0,1 prosentenhet. Samlet formuesskattesats blir dermed redusert fra 1,1 til 1,0 prosent.

I tillegg vil Regjeringen opprettholde Stoltenberg II-regjeringens foreslag om følgende endringer i formuesskatten:

  • Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 870 000 kroner til 1 million kroner (2 millioner kroner for ektepar).
  • Ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom økes fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi.

Se også Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) kapittel 4.