Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning - bioressurser fra havet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forskning på bioressurser fra havet med 10 millioner kroner.

Marine ressurser kan gi opphav til nye produkter og miljøvennlige prosesser innenfor et bredt spekter av områder. Økt forskning skal gi bedre kunnskap om produksjon av ingredienser til mat, fôr og andre marine spesialprodukter. For havbruksnæringen er tilgang på fôrråvarer som ivaretar fiskens behov og sjømatens produktegenskaper viktig for videre vekst.