Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning - landbruk og mat

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd på landbruks- og matområdet med 13 millioner kroner. Det vil gis høy prioritet til forskning som fremmer innovasjon i landbruks- og matsektoren.

Regjeringen foreslår også en reduksjon i basisbevilgninger til forskningsinstituttene under Landbruks- og matdepartementet på 20 millioner kroner. Landbruks- og matdepartementet vil vurdere fordelingen mellom instituttene opp mot målene i Regjeringens landbruks- og matpolitikk.