Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning - petroleum

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til petroleumsforskning i regi av Norges Forskningsråd med om lag 36 millioner kroner i 2014, mot tidligere foreslåtte 10 millioner kroner. Økningen skal gå til å styrke forskningsprogrammene PETROMAKS 2 og DEMO 2000.

Det foreslås om lag 280 millioner kroner til petroleumsforskning i 2014. Hovedmålet for satsingen på petroleumsforskning er økt langsiktig verdiskaping og en rasjonell, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske petroleums­ressursene.

Les mer om endringsforslag under Olje- og energidepartementet, kap. 1830.