Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning

Regjeringen foreslår å øke forskningsinnsatsen gjennom en rekke tiltak. Det foreslås å øke rammen for den resultatbaserte omfordelingen av forskningsmidler (RBO) til universiteter og høgskoler med 100 millioner kroner.

Regjeringen vil også gi mer midler til næringsrelevant forskning gjennom Brukerstyrt innovasjonsarena, muliggjørende teknologier, petroleumsforskning og marin forskning.

Dessuten vil Regjeringen bedre tiltakene for å øke norsk deltagelse i EUs rammeprogram for forskning. Regjeringen vil også utvide nærings-ph.d-ordningen og starte opp en ny ph.d-ordning for offentlig sektor.

I tillegg foreslår Regjeringen å utvide Skattefunnordningen med 160 millioner kroner.

Se også Skattefunn, Forskning - bioressurser fra havet, Forskning - brukerstyrt innovasjonsarena, Forskning - landbruk og mat, Forskning - petroleum