Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarets veteraner

Regjeringen foreslår at bevilgningen til den særskilte kompensasjonsordningen for personell som har pådratt seg psykisk belastningsskade som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mellom 1. januar 1978 og frem til og med 31. desember 2009, tilføres stikkordet ”overslagsbevilgning”. Det er viktig for Regjeringen å sikre at våre skadde veteraner får sine tilkjente kompensasjoner til rett tid gjennom en forutsigbar og stabil utbetalingsordning.