Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forurensede sedimenter, grunn og vann

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til opprydning av forurensede sedimenter i grunn og vann med 4 millioner kroner. Målet er å legge til rette for mer effektiv og helhetlig gjennomføring av oppryddingsaktiviteter fra 2015 og framover.