Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Frukt og grønt

Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med gratis frukt og grønt på ungdomstrinnet fra og med høsten 2014 og å gjeninnføre abonnementsordningen på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Til sammen innebærer tiltakene reduserte utgifter på 103 millioner kroner i 2014.