Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gaveforsterkningsordning

Regjeringen vil innføre en ny rammestyrt gaveforsterkningsordning.

Den rammestyrte ordningen innebærer at staten yter et tillegg på inntil 25 prosent av gavebeløpet ved private pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseer og pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til ordningen i 2014.

Dersom hele forsterkningen utløses vil kulturinstitusjonene til sammen kunne bli tilført 50 millioner kroner.

Kulturdepartementet vil utarbeide nærmere retningslinjer som blant annet beskriver formål, beløpsgrenser, og hvilke mottakere og givere som omfattes av ordningen.

Dersom omfanget av private gaver overstiger bevilgningen til formålet vil departementet vurdere å justere forsterkningsprosenten og/eller opprette en køordning.

Det legges opp til en enklest mulig administrasjon av ordningen. Kulturdepartementet vil forvalte ordningen det første året.