Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gebyrer

Regjeringen opprettholder forslaget fremmet av Stoltenberg II-regjeringen.

Regjeringen Stoltenberg II foreslo at gebyrene på tinglysing settes ned til kostnadsriktig nivå. Videre foreslo Stoltenberg II-regjeringen å avvikle gebyrfinansieringen av oppgaver under Luftfartstilsynet og Statens Jernbanetilsyn som ikke retter seg mot bestemte brukere, men har mer karakter av forvaltningsoppgaver. Forslagene i årets budsjett innebærer at overprisede gebyrer siden 2007 samlet sett vil være redusert med om lag 1,6 milliarder 2014-kroner.

Se også Tinglysingsgebyrer.

Se også Prop. 1 LS (2013–2014) punkt 9.2.