Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gjelds- og gjeldsrentefradrag - bolig i EØS-området

Regjeringen opprettholder forslaget fremmet av Stoltenberg II-regjeringen.

Regjeringen Stoltenberg II foreslo å endre reglene om fordeling av fradrag for gjeld og gjeldsrenter mellom Norge og utlandet. Etter forslaget vil personer med alminnelig skatteplikt til Norge som eier bolig eller fritidsbolig i annen EØS-stat, få fradrag for gjeld og gjeldsrenter på samme vilkår som om eiendommen hadde ligget i Norge. Det ble foreslått som vilkår for full fradragsrett at skattyter ikke også får fradrag for den samme gjelden og/eller gjeldsrentene i den stat eiendommen ligger.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 12.