Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Havbruksforskning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til havbruksforskning med 10 millioner kroner. Målet er å bidra til å løse de miljømessige utfordringene i næringen og styrke arbeidet med utvikling av nye driftsformer og nye teknologiske løsninger. Satsingen skal stimulere til teknologi- og kompetanseutveksling mellom offshore, maritim sektor og havbruksnæringen.