Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Havforskningsinstituttet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Havforskningsinstituttet med 5 millioner kroner til arbeidet med overvåking av genetisk påvirkning fra oppdrett på viltlevende laksefisk. Førstegenerasjons målemetoder for miljøeffekter for genetisk påvirkning er under utvikling. Den økte bevilgningen gir rom for at om lag dobbelt så mange elver kan overvåkes.