Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Heimevernet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Heimevernet med 7 millioner kroner mer enn forslaget fra Stoltenberg II-regjeringen. Dette gir rom for å øke den årlige treningen til 30 dager for om lag 200 befal og mannskaper i Heimevernets innsatsstyrker. En konkret risikovurdering avgjør hvilke innsatsstyrker som prioriteres.