Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Husbanken - IKT

Regjeringen foreslår 16 millioner kroner til modernisering av Husbankens IKT-systemer.

Satsingen vil bidra til bedre kommunikasjon med kommunene, byggebransjen og enkeltpersoner, blant annet gjennom innføring av elektronisk søknad (eSøknad) for Husbankens økonomiske virkemidler. Dette omfatter blant annet bostøtte og startlån, der Husbanken mottar henholdsvis 150 000 og 20 000 papirbaserte søknader hvert år.