Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Husbanken - rentemargin

Regjeringen foreslår å øke rentemarginen i Husbanken med 0,75 prosentpoeng fra 0,5 til 1,25 prosentpoeng. Endringen skal gjelde fra 1. mars 2014 for lån med flytende rente og for lån med fastrente hvor søknader er kommet inn fra og med 8. november 2013.

Da modellen for fastsettelsen av renten i Husbanken ble innført, ble det antatt at den ville gi et konkurransedyktig rentenivå. Renten i Husbanken har imidlertid vært lavere enn beste effektive markedsrente de siste årene.

For å sikre at Husbanken skal være et supplement til det private kredittmarkedet bør ikke differansen mellom renten i Husbanken og det private kredittmarkedet være for stor.

Les mer om Husbanken og Husbankens låne- og tilskuddsordninger