Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klima- og skogsatsingen

Klimaforliket legger til grunn at Norge skal bidra med opp til 3 milliarder kroner årlig til tiltak mot avskoging i utviklingsland. I Gul bok 2014 er det foreslått en bevilgning på 2 912,5 millioner kroner. Mottakerlandene har vist at de trenger tid til å utvikle konkrete bistandsprosjekter. Dette tilsier at bevilgningsforslaget kan reduseres uten at dette medfører redusert aktivitet. Regjeringen reduserer derfor forslaget til bevilgning for 2014 med 400 millioner kroner, til 2 512,5 millioner kroner. Dersom behovet for midler til resultatbaserte utbetalinger i 2014 blir høyere, vil Regjeringen fremme forslag om å bevilge midler i tråd med klimaforliket.